Våra Hundar

Våra Hundar

Shax               Sleipner

Vi har förnärvarande två st Seberian Husky. Vi har våra hundar primärt som familjehundar och vår målsättning är att ha hundar som har Stabilt temperament. Våran huvudsyselsättning med hundarna är drag, främst som motionsform men har även som målsättning att tävla. Vi har också som målsättning att komma iväg på 4 utställningar per år varav minst en officiell.

Comments are closed.